Начало Архив на броевете 2014 БРОЙ № 3/2014 ОТНОСНО ПРАКТИЧЕСКИТЕ АСПЕКТИ НА ДИНАМИКАТА НА КОМПЕТЕНЦИЯТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ

ОТНОСНО ПРАКТИЧЕСКИТЕ АСПЕКТИ НА ДИНАМИКАТА НА КОМПЕТЕНЦИЯТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ

Български English

Автор

Гл. ас. д-р Петър Илиев

 

Анотация

Статията разглежда динамиката на компетенцията на държавните органи. Авторът се спира на въпроса за практическата реализация на компетенцията в аспекта на действие на закона, тъй като именно законът се явява нейната нормативна основа.

Посочват се някои от характерните особености на компетенцията като публичноправна категория, като авторът прави някои важни разграничения.

Мястото на компетенцията се изяснява и в контекста на общата система от социални явления, анализират се съставните елементи на компетенцията и взаимните връзки между тях. Изясняват се разграниченията и връзките между следните явления – правомощия, функции, обект (предмет) на въздействие.

Разглежда се и практическият контекст на динамиката на компетенцията. Посочва се значението на юридическите режими за обезпечаване стабилността на дейностите на структурите, органите, организациите, длъжностните лица и служителите с оглед техните цели, сфера на дейност и правомощия.

В практико-емпиричен план авторът се спира на въпроса за ефективността на осъществяването на компетенцията.

 

Ключови думи

динамиката на компетенцията, правомощия, функции, обект на въздействие

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта