Начало Архив на броевете 2015 БРОЙ № 10/2015 ПРЕХВЪРЛИМИ ЛИ СА АВТОРСКИТЕ ПРАВА СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА

ПРЕХВЪРЛИМИ ЛИ СА АВТОРСКИТЕ ПРАВА СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА

Български English

Автор

Христо Райчев

 

Анотация

В настоящата статия е изследван въпросът за допустимостта на прехвърлянето на авторски права съгласно действащия в момента режим на Закона за авторското право и сродните му права в Република България. Проблемът е адресиран в светлината на различните теории за същността на авторското право, като са изведени аргументи за допустимост на договорите за прехвърляне на авторски права със съответните ограничения и изисквания към тях, целящи защита на авторите като по-слаба страна в правоотношенията. Изследването съдържа представяне на практическата необходимост от подобен вид договори, както и кратък сравнително-правен анализ на прехвърлянето на авторски права в чужди законодателства от англосаксонската и континенталната правни системи. 

 

Ключови думи

авторски права, прехвърляне, ЗАПСП

Unlocked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта