БРОЙ № 6/2020

Български English
БРОЙ № 6/2020

Съдържание :

ТЪРГОВСКО ПРАВО:

Locked - СЕРТИФИКАТЪТ ЗА ФОРСМАЖОР – ЮРИДИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ - Д-р Атанас Иванов, съдия, Варадин Бельов

Анотация / Отвори в PDF

ИНФОРМАЦИОННО ПРАВО:

Locked - ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В НАРЕДБАТА ЗА СТАНДАРТНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР... - Гл. ас. д-р Калина Георгиева

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ПРОТИВОРЕЧИЯ В УРЕДБАТА НА ЗАЯВЯВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - Маргарита Хубенова

Анотация / Отвори в PDF

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 04.06.2020 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2018 Г., ОСГК НА ВКС - Съдебна практика

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА – ЮНИ 2020 Г.

Анотация / Отвори в PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 50/2020 - БР. 58/2020)

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта