Начало Архив на броевете 2012 БРОЙ № 2/2012 ОСОБЕНОСТИ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ С РАБОТОДАТЕЛ, ОСИГУРЯВАЩ ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ

ОСОБЕНОСТИ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ С РАБОТОДАТЕЛ, ОСИГУРЯВАЩ ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ

Български English

Автор

Проф. д-р Емил Мингов

 

Анотация

В статията са анализирани направените промени в Кодекса на труда (ДВ,бр. 7от 2012 г.), отнасящи се до регулиране на отношенията, свързани с временна заетост. Авторът разглежда, т.н. "триъгълни" правоотношения между работодател-агенция за временна заетост, работник и едно трето лице-ползвател на работната сила, като се спира на договорите, с които се уреждат тези специфични правоотношения и на правата и задълженията, които се пораждат за страните по тях.

 

Ключови думи

временна заетост, агенции за временна заетост, ползвател на работна сила, Кодекс на труда

Unlocked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта