БРОЙ № 2/2012

Български English
БРОЙ № 2/2012

Съдържание :

НАУКА:

Locked - ЗА УНИВЕРСАЛНОСТТА НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АКТОВЕ - Проф. д-р Димитър Костов

Анотация / Отвори в PDF

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО:

Unlocked - ОСОБЕНОСТИ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ С РАБОТОДАТЕЛ, ОСИГУРЯВАЩ ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ - Проф. д-р Емил Мингов

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ПРАВЕН РЕЖИМ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО СРЕЩУ НЕРЕДНОСТИТЕ И ИЗМАМИТЕ С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - Адв. Петя Иванова

Анотация / Отвори в PDF

СЪДЕБНА ПРАКТИКА:

Unlocked - ПРАВОТО НА ЗАЩИТА НА ПРОВЕРЯВАНОТО ЛИЦЕ В ХОДА НА ПЪРВАТА ФАЗА НА ПРОИЗВОДСТВОТО ЗА ГРАЖДАНСКА КОНФИСКАЦИЯ - Д-р Николай Николов

Анотация / Отвори в PDF

МЛАДИ АВТОРИ:

Locked - ПРАВНА СЪЩНОСТ И РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА МЕДИКО-ГЕНЕТИЧНОТО КОНСУЛТИРАНЕ - Мариела Янева-Деливерска

Анотация / Отвори в PDF

ПОЗИЦИЯ:

Locked - ИМА ЛИ ВРЪЗКА МЕЖДУ ФИЛОСОФИЯТА НА ПРАВОТО И ТЕКСТОВЕ ОТ НК ЗА ПРЕСТЪПНИТЕ СДРУЖЕНИЯ - Пламен Дацов

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта