Начало Архив на броевете 2017 БРОЙ № 9/2017 ЗА КАКВО ПЛАЩА ФРАНЧАЙЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ?

ЗА КАКВО ПЛАЩА ФРАНЧАЙЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ?

Български English

Автор

Кристина Стефанова

 

Анотация

Франчайзингът е нов за България бизнес модел. Поради това договорът за франчайзинг е сред ненаименуваните и все още малко познати договори. Настоящата статия има за цел да обясни някои от ключовите характеристики на този договор и да даде препоръки как да бъдат избегнати някои от най-често срещаните проблеми. Въпросите, които настоящият анализ разглежда, засягат дефиницията на договора за франчайзинг, търговската марка и търговското име като обект на този договор. Представените заключенията са направени на базата на преглед на наличната съдебна практика.

 

Ключови думи

договор за франчайзинг, дефиниция на франчайзинг, търговска марка, търговско име

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта