БРОЙ № 9/2017

Български English
БРОЙ № 9/2017

Съдържание :

ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО:

Locked - ОСНОВНИ ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ПРАВОТО - Анна Ашот Хакобян

Анотация / Отвори в PDF

ТЪРГОВСКО ПРАВО:

Locked - ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, УЧРЕДЕНО ОТ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ И НАСЛЕДЯВАНЕТО - Проф. д-р Поля Голева

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ЗА КАКВО ПЛАЩА ФРАНЧАЙЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ? - Кристина Стефанова

Анотация / Отвори в PDF

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС:

Unlocked - ПО ВЪПРОСА ЗА ПРОЦЕСУАЛНАТА ЛЕГИТИМАЦИЯ ПРИ НАСЛЕДЕНИ АКЦИИ - Проф. д-р Огнян Стамболиев

Анотация / Отвори в PDF

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО:

Locked - ПРАВОТО НА ТРУД НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. АГЕНЦИЯ ЗА ХОРА С УВЕЖДАНИЯ – СТАТУТ И ПРАВОМОЩИЯ - Илияна Митева

Анотация / Отвори в PDF

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО:

Locked - ПОСТАНОВКА НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ПРОТИВ БРАКА И СЕМЕЙСТВОТО, СЪГЛАСНО УРЕДБАТА В STRAFGESETZBUCH – НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС НА ГЕРМАНИЯ - Лидия Пенева

Анотация / Отвори в PDF

КРИМИНАЛИСТИКА:

Locked - ПРЕТЪРСВАНЕ ПРИ РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ - Искра Владова-Недкова

Анотация / Отвори в PDF

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 28.09.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2017 Г., ОСНК НА ВКС

Анотация / Отвори в PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 71/2017 – БР. 78/2017)

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта