Начало Архив на броевете 2017 БРОЙ № 9/2017 ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 28.09.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2017 Г., ОСНК НА ВКС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 28.09.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2017 Г., ОСНК НА ВКС

Български English

 

Анотация

Тълкувателното решение е постановено по въпроса:

"Приложим ли е институтът на освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за престъпления по чл. 325, ал. 1 от НК при наличие на материалноправните основания по чл. 78а, ал. 1 от НК, с оглед визираното ограничение в ал. 7 (ДВ, бр. 27 от 2009 г., предишна ал. 6, ДВ, бр. 26 от 2010 г.), когато престъплението е извършено спрямо орган на власт при или по повод изпълнение на службата му?".

 

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта