Home Archive 2017 ISSUE № 9/2017

ISSUE № 9/2017

Български English
ISSUE № 9/2017

Content:

BASIC LEGAL THEORY:

Locked - ОСНОВНИ ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ПРАВОТО - Anna Ashot Hakobyan

Annotation / PDF

TRADE LAW:

Locked - ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, УЧРЕДЕНО ОТ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ И НАСЛЕДЯВАНЕТО - Prof. Polya Goleva, PhD

Annotation / PDF

Locked - ЗА КАКВО ПЛАЩА ФРАНЧАЙЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ? - Kristina Stefanova

Annotation / PDF

CIVIL PROCESS:

Unlocked - ПО ВЪПРОСА ЗА ПРОЦЕСУАЛНАТА ЛЕГИТИМАЦИЯ ПРИ НАСЛЕДЕНИ АКЦИИ - Prof. Ognyan Stamboliev, PhD

Annotation / PDF

ADMINISTRATIVE LAW:

Locked - ПРАВОТО НА ТРУД НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. АГЕНЦИЯ ЗА ХОРА С УВЕЖДАНИЯ – СТАТУТ И ПРАВОМОЩИЯ - Iliyana Miteva

Annotation / PDF

CRIMINAL LAW:

Locked - ПОСТАНОВКА НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ПРОТИВ БРАКА И СЕМЕЙСТВОТО, СЪГЛАСНО УРЕДБАТА В STRAFGESETZBUCH – НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС НА ГЕРМАНИЯ - Lidia Peneva

Annotation / PDF

CRIMINAL INVESTIGATION:

Locked - ПРЕТЪРСВАНЕ ПРИ РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ - Iskra Vladova-Nedkova

Annotation / PDF

INTERPRETATIVE DECISIONS:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 28.09.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2017 Г., ОСНК НА ВКС

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 71/2017 – БР. 78/2017)

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map