Начало Архив на броевете 2017 БРОЙ № 9/2017 ПО ВЪПРОСА ЗА ПРОЦЕСУАЛНАТА ЛЕГИТИМАЦИЯ ПРИ НАСЛЕДЕНИ АКЦИИ

ПО ВЪПРОСА ЗА ПРОЦЕСУАЛНАТА ЛЕГИТИМАЦИЯ ПРИ НАСЛЕДЕНИ АКЦИИ

Български English

Автор

Проф. д-р Огнян Стамболиев

 

Анотация

В статията се разглежда въпросът за процесуалната легитимация на наследниците, когато в наследствената маса са включени акции. Авторът се спира на въпроса за това какво представлява наследството и на правата, които възникват за наследниците от момента на неговото откриване. Разглеждат се особеностите на акциите като част от наследствената маса, както и въпросът за процесуалната легитимация на съпритежателите на акции по наследство, по отношение на искове по чл. 71 или чл. 74 от ТЗ.

 

Unlocked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта