Начало Архив на броевете 2012 БРОЙ № 3/2012 МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ АСПЕКТИ НА ПОНЯТИЕТО ЗА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНОСТ

МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ АСПЕКТИ НА ПОНЯТИЕТО ЗА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНОСТ

Български English

Автор

Гл. ас. д-р Чавдар Стоянов

 

Анотация

В статията е изследвана Конвенцията на ООН срещу транснационалнатаорганизиранапрестъпност, като е отчетена основната й цел – да способства в максимална степен за всеобхватното международно сътрудничество в борбата срещу транснационалната организирана престъпност. В тази връзка са изяснени понятията: „организирана престъпна група“, „тежко престъпление“ и „структурирана група“.

Отчетена е ролята на международните организации и по-специално на ООН в борбата с организираните престъпни групи.

Авторът се спира и на превенцията на престъпността, която във все по-голяма степен придобива международен характер и се явява сериозно предизвикателство пред международната общност в стремежа й към сигурност и максимално съблюдаване правата на човека.

 

Ключови думи

транснационална организирана престъпност, ООН, организирана престъпна група, превенция на престъпността

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта