БРОЙ № 3/2012

Български English
БРОЙ № 3/2012

Съдържание :

НАУКА:

Locked - РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО - Проф. д.ю.н. Вихър Кискинов

Анотация / Отвори в PDF

Unlocked - ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДОГОВОРА ЗА СПОНСОРСТВО - Венцислав Петров

Анотация / Отвори в PDF

Locked - МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ АСПЕКТИ НА ПОНЯТИЕТО ЗА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНОСТ - Гл. ас. д-р Чавдар Стоянов

Анотация / Отвори в PDF

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО:

Unlocked - ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО ПРИ ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ - Доц. д-р Бисерка Маринова

Анотация / Отвори в PDF

СЪДЕБНА ПРАКТИКА:

Locked - РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 1 МАРТ 2012 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 10 ОТ 2011 Г.

Анотация / Отвори в PDF

МЛАДИ АВТОРИ:

Locked - ПРАВНО-ИНФОРМАЦИОННИ СПОСОБИ НА БЪЛГАРСКИЯ НОТАРИУС ЗА ПРЕВАНТИВНА ЗАЩИТА НА ВЕЩНИТЕ ПРАВА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ - Наско Борисов

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта