Начало Архив на броевете 2012 БРОЙ № 3/2012 ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО ПРИ ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО ПРИ ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

Български English

Автор

Доц. д-р Бисерка Маринова

 

Анотация

Въпросите на материалното и процесуално представителство при различните форми на управление на етажната собственост /по правилата на обикновената съсобственост, чрез общо събрание, чрез сдружение на собствениците, в ж.к. от „затворен тип”/ са разгледани чрез сравнителен анализ на други сходни правни образования /сдружения с нестопанска цел, кооперации, търговски дружества, граждански дружества/ и на съвременното развитие на българската нормативна уредба на етажната собственост. Показани са различни  тези на правната доктрина за възникването, характера и обема на представителната власт на органите за управление, които са илюстрирани с казуси от съдебната практика. Направена е критика на Закона за управление на етажната собственост и delegeferenda  предложения за усъвършенстването му по разглежданата правна материя.

 

Ключови думи

етажна собственост, представителство, управителен съвет, общо събрание, сдружение, съдебни спорове

Unlocked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта