Начало Архив на броевете 2012 БРОЙ № 3/2012 ПРАВНО-ИНФОРМАЦИОННИ СПОСОБИ НА БЪЛГАРСКИЯ НОТАРИУС ЗА ПРЕВАНТИВНА ЗАЩИТА НА ВЕЩНИТЕ ПРАВА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ

ПРАВНО-ИНФОРМАЦИОННИ СПОСОБИ НА БЪЛГАРСКИЯ НОТАРИУС ЗА ПРЕВАНТИВНА ЗАЩИТА НА ВЕЩНИТЕ ПРАВА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ

Български English

Автор

Наско Борисов

 

Анотация

Собствеността върху недвижими вещи е била важен икономически и социален фактор във всички етапи на общественото развитие. Поради това всяка правна система урежда законодателни средства за защита на недвижимата собственост. Високата икономическа стойност на недвижимата собственост предполага информацията, която се отнася до нея да бъде регламентирана и гарантирана от държавата. В континенталното правно семейство това е постигано със създаването на нотариалното удостоверяване на правни сделки с недвижими имоти. Информационните технологии поставят нов акцент и нови измерения върху тези правни институти. Някои от тези нови измерения вече са регулирани от българския законодател. Темата на настоящата статия е тези нови регулации в защитата на недвижимата собственост.

 

Ключови думи

право на собственост, вещни права, защита на вещни права, недвижим имот, нотариус, нотариална дейност

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта