Начало Архив на броевете 2019 БРОЙ № 4/2019 НОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УРЕДБАТА НА ЕЛЕКТРОННАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СЕ В ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

НОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УРЕДБАТА НА ЕЛЕКТРОННАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СЕ В ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

Български English

Автор

Маргарита Хубенова

 

Анотация

Статията разглежда предложените от Министерския съвет изменения на Закона за електронното управление, които регламентират електронната идентификация. Законопроектът съдържа експлицитни и имплицитни изменения на института на електронната идентификация. Анализът на предлаганите изменения показва, че с приемането им няма да бъдат разрешени констатираните недостатъци. Въз основа на анализа са формулирани предложения de lege ferenda, които да повишат качеството на нормативната уредба.

 

Ключови думи

електронна идентификация, електронно правителство, система за електронна автентикация, система за сигурно връчване

Unlocked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта