БРОЙ № 10/2022

Български English
БРОЙ № 10/2022

Съдържание :

МЕДИЦИНСКО ПРАВО:

Locked - АБОРТЪТ. МЕЖДУ ЗАБРАНАТА И ПРАВОТО. - Даниела Симеонова–Коруджиева

Анотация / Отвори в PDF

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС:

Locked - ЗАДЪЛЖЕН ЛИ Е СЪДЕБНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ ДА НАЗНАЧИ ОСОБЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ДЛЪЖНИКА В ХИПОТЕЗАТА НА ВРЪЧВАНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 47, АЛ. 5 ОТ ГПК НА ЗАПОВ - Пенка Попова

Анотация / Отвори в PDF

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО:

Locked - ЗА НЕПРЕЦИЗНОСТТА НА ИЗРАЗА „ОГРАНИЧАВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА ЧРЕЗ НАСТАНЯВАНЕ ИЗВЪН СЕМЕЙСТВОТО“ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 134 СК - Доц. д-р Галина Димитрова

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта