БРОЙ № 6/2013

Български English
БРОЙ № 6/2013

Съдържание :

НАУКА:

Locked - ЗА ДИСКУСИЯТА ПО ВЪПРОСА ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК ОТ ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ - Проф. д-р Поля Голева

Анотация / Отвори в PDF

Unlocked - НАСЛЕДЯВАНЕТО И ДЪРЖАВАТА - Гл. ас. Веселин Петров

Анотация / Отвори в PDF

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО:

Locked - ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В СИСТЕМАТА НА ПУБЛИЧНИТЕ СРЕДСТВА ОТ СТРУКТУРНИТЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - Гл. ас. Савина Големинова

Анотация / Отвори в PDF

СЪДЕБНА ПРАКТИКА:

Locked - ДОПУСТИМИ ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА ВЪВ ВЪЗЗИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО - Проф. д-р Огнян Стамболиев

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА СОЛИДАРНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Проф. д-р Иван Русчев

Анотация / Отвори в PDF

Unlocked - ПРЕДЕЛИ НА СЪДЕБНАТА ПРОВЕРКА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЛОТО ПРИ ПРЕДЯВЕН ОТ РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ ИСК ЗА ОТМЯНАТА НА УВОЛНЕНИЕТО КАТО НЕЗАКОННО - Васил Петров (съдия)

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта