БРОЙ № 1/2014

Български English
БРОЙ № 1/2014

Съдържание :

ОБЛИГАЦИОННИ ОТНОШЕНИЯ:

Locked - ДЪЛЖИ ЛИ СЕ НЕУСТОЙКА ЗА ЗАБАВА ПО ЧЛ. 92, АЛ. 1 ЗЗД, КОГАТО ДОГОВОРЪТ Е РАЗВАЛЕН ПОРАДИ ВИНОВНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНИКА - Проф. д-р Иван Русчев

Анотация / Отвори в PDF

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС:

Locked - СПИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПОРАДИ ОБРАЗУВАНО ТЪЛКУВАТЕЛНО ДЕЛО ПО ВЪПРОС ОТ ОБУСЛАВЯЩО ЗНАЧЕНИЕ - Проф. д-р Анелия Мингова

Анотация / Отвори в PDF

АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС:

Unlocked - СОФИЙСКИЯТ ГРАДСКИ СЪД СЕ ПРОИЗНЕСЕ ПО ДЕЛОТО СРЕЩУ ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - Проф. д-р Кино Лазаров

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ОТНОСНО ПРОМЯНАТА В МЕСТНАТА ПОДСЪДНОСТ ПРИ СЪДЕБНОТО ОСПОРВАНЕ НА ЕКСПЕРТНИТЕ РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ - Доц. д-р Ивайло Стайков

Анотация / Отвори в PDF

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО:

Unlocked - ПРИНЦИПИ НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВО И ВРЪЗКАТА ИМ С ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯТА НА НАКАЗАНИЕТО - Чавдар Грошев

Анотация / Отвори в PDF

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ:

Unlocked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ (12.12.2013 Г. - 19.01.2014 Г.)

Анотация / Отвори в PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 1/2014 - БР. 6/2014)

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта