Home Archive 2014 ISSUE № 1/2014

ISSUE № 1/2014

Български English
ISSUE № 1/2014

Content:

CONTRACTUAL LAW:

Locked - ДЪЛЖИ ЛИ СЕ НЕУСТОЙКА ЗА ЗАБАВА ПО ЧЛ. 92, АЛ. 1 ЗЗД, КОГАТО ДОГОВОРЪТ Е РАЗВАЛЕН ПОРАДИ ВИНОВНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНИКА - Prof. Ivan Ruschev, PhD

Annotation / PDF

CIVIL PROCESS:

Locked - СПИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПОРАДИ ОБРАЗУВАНО ТЪЛКУВАТЕЛНО ДЕЛО ПО ВЪПРОС ОТ ОБУСЛАВЯЩО ЗНАЧЕНИЕ - Prof. Anelia Mingova, PhD

Annotation / PDF

ADMINISTRATIVE PROCESS:

Unlocked - СОФИЙСКИЯТ ГРАДСКИ СЪД СЕ ПРОИЗНЕСЕ ПО ДЕЛОТО СРЕЩУ ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - Prof. Kino Lazarov, PhD

Annotation / PDF

Locked - ОТНОСНО ПРОМЯНАТА В МЕСТНАТА ПОДСЪДНОСТ ПРИ СЪДЕБНОТО ОСПОРВАНЕ НА ЕКСПЕРТНИТЕ РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ - Assoc. Prof. Ivaylo Staykov, PhD

Annotation / PDF

CRIMINAL LAW:

Unlocked - ПРИНЦИПИ НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВО И ВРЪЗКАТА ИМ С ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯТА НА НАКАЗАНИЕТО - Chavdar Groshev

Annotation / PDF

INTERPRETATIVE DECISIONS:

Unlocked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ (12.12.2013 Г. - 19.01.2014 Г.)

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 1/2014 - БР. 6/2014)

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map