БРОЙ № 3/2016

Български English
БРОЙ № 3/2016

Съдържание :

ОБЛИГАЦИОННИ ОТНОШЕНИЯ:

Locked - ВЛИЯНИЕТО НА СРОКА ВЪРХУ ДОГОВОРА ЗА НАЕМ - Николай Стоянов

Анотация / Отвори в PDF

ТЪРГОВСКО ПРАВО:

Locked - ЗАОБИКАЛЯТ ЛИ ЗАКОНА ЦЕСИИТЕ И ПРИХВАЩАНИЯТА, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ВЛОЖИТЕЛИ И ДЛЪЖНИЦИ НА „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА“ АД - Ивайло Димитров

Анотация / Отвори в PDF

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ:

Unlocked - ЗАЛИЧАВАНЕ РЕГИСТРАЦИЯТА НА МАРКАТА – ЗАЩИТЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРАВОТО НА ФИРМА - Мариела Димитрова-Гализова

Анотация / Отвори в PDF

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС:

Locked - ПРИЛОЖНО ПОЛЕ НА ЧЛ. 274, АЛ. 3, Т. 2 ГПК (ОБЩ ПОГЛЕД) - Проф. д-р Анелия Мингова

Анотация / Отвори в PDF

ФИНАНСОВО И ДАНЪЧНО ПРАВО:

Locked - ПОГАСИТЕЛНА ДАВНОСТ В ПРОИЗВОДСТВА ПО УСТАНОВЯВАНЕ И СЪБИРАНЕ НА ДАНЪК НЕДВИЖИМ ИМОТИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ - Ефтим Марев

Анотация / Отвори в PDF

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 12.03.2016 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 4/2015 Г., ОСНК НА ВКС

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 14.03.2016 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 4/2014 Г., ОСГК НА ВКС

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (26.02.2016 Г. – 25.03.2016 Г.)

Анотация / Отвори в PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 16/2016 – БР. 23/2016)

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта