БРОЙ № 4/2016

Български English
БРОЙ № 4/2016

Съдържание :

ОБЛИГАЦИОННИ ОТНОШЕНИЯ:

Locked - ПРОТИВОПОСТАВИМОСТ НА ВПИСАНИЯ ДОГОВОР ЗА НАЕМ - Николай Стоянов

Анотация / Отвори в PDF

ТЪРГОВСКО ПРАВО:

Unlocked - КРИТИЧЕН КОМЕНТАР НА НЯКОИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ, КОИТО ПРОТИВОРЕЧАТ НА РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ - Димитър Иванов

Анотация / Отвори в PDF

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО:

Locked - МОЖЕ ЛИ ПОСТРАДАЛИЯТ ДА ПРЕДЯВИ ДЕЛИКТЕН ИСК СРЕЩУ ЗАСТРАХОВАНИЯ ДЕЛИНКВЕНТ, АКО Е СКЛЮЧИЛ СПОГОДБА СЪС ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ? - Проф. д-р Поля Голева

Анотация / Отвори в PDF

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС:

Locked - ПРИНЦИПЪТ ЗА СЛУЧАЙНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА И НЕГОВОТО ЗАОБИКАЛЯНЕ В ГРАЖДАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО - Иван Георгиев

Анотация / Отвори в PDF

МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО:

Locked - КОНВЕНЦИОННИ ПРАВИЛА ЗА МЕЖДУНАРОДНИТЕ МОРСКИ И НЕМОРСКИ ПРЕВОЗИ НА ТОВАРИ - Д-р Диана Маринова

Анотация / Отвори в PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 24/2016 – БР. 33/2016)

Анотация / Отвори в PDF

СЪДЕБНА ПРАКТИКА:

Locked - РЕШЕНИЕ № 52 ОТ 14.03.2016 Г. ПО ГР. Д. № 4554/2015 Г., Г. К., ІV Г. О. НА ВКС

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта