БРОЙ № 5/2016

Български English
БРОЙ № 5/2016

Съдържание :

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО:

Locked - ДРУГ ПОГЛЕД ВЪРХУ ВЪПРОСА, ПОСТАВЕН ПО ТЪЛКУВАТЕЛНО ДЕЛО № 3/2015 Г. НА ОСГК, ВКС - Доц. д-р Мирослав Димитров

Анотация / Отвори в PDF

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРОЦЕС:

Unlocked - ВЪПРОСИ НА ПОГАСИТЕЛНАТА ДАВНОСТ В ХИПОТЕЗАТА НА СЪДЕБЕН ПРОЦЕС ПО УСТАНОВИТЕЛЕН ИСК НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 422 ГПК - Ивайло Василев

Анотация / Отвори в PDF

ИНФОРМАЦИОННО ПРАВО:

Locked - СУБЕКТИ НА ПРАВОТО НА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР - Гл. ас. д-р Калина Георгиева

Анотация / Отвори в PDF

КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО:

Locked - ПОЗИТИВНИТЕ МЕРКИ КАТО ЮРИДИЧЕСКИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ НЕРАВЕНСТВА - Благой Делиев

Анотация / Отвори в PDF

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (26.03.2016 Г. – 31.05.2016 Г.)

Анотация / Отвори в PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 34/2016 – БР. 41/2016)

Анотация / Отвори в PDF

СЪДЕБНА ПРАКТИКА:

Locked - Решение № 87 от 10.05.2016 г. по т. д. № 680/2015 г., Т. К., І т. о. на ВКС

Анотация / Отвори в PDF

Locked - Решение № 219 от 09.05.2016 г. по т. д. № 203/2015 г., Т. К., І т. о. на ВКС

Анотация / Отвори в PDF

ПОЛЕЗНО:

Locked - НОВИНИ - СПИСАНИЕ "НОРМА" - БРОЙ № 5/2016

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта