БРОЙ № 10/2016

Български English
БРОЙ № 10/2016

Съдържание :

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО:

Locked - ЕДНОЛИЧНО ИЛИ СЪВМЕСТНО УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА - Доц. д-р Иван Цветанов, Д-р Мая Михайлова

Анотация / Отвори в PDF

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ:

Locked - РЕКЛАМАТА С КЛЮЧОВИ ДУМИ КАТО ПРАВОНАРУШЕНИЕ - Адв. Евгения Ганчева

Анотация / Отвори в PDF

КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО:

Locked - ЗАЩИТНИТЕ (ДИСКРИМИНАЦИОННИ) ПРИЗНАЦИ „ЛИЧНО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ“ - Благой Делиев

Анотация / Отвори в PDF

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО:

Unlocked - ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА ВРЕДИ ОТ НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ ОБЛАГОПРИЯТСТВАЩИ ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ - Валери Петков

Анотация / Отвори в PDF

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ:

Locked - АДМИНИСТРАТИВНАТА ПРАВОСУБЕКТНОСТ - ПРЕДПОСТАВКА ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛНА УСТОЙЧИВОСТ - Гл. ас. д-р Десислава Алексиева

Анотация / Отвори в PDF

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 14.11.2016 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2015 Г., ОСГК НА ВКС

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (01.11.2016 Г. – 30.11.2016 Г.)

Анотация / Отвори в PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 86/2016 – БР. 95/2016)

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта