INFORMATION LAW

Български English
ISSUE № 6/2020

Content:

INFORMATION LAW:

Locked - ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В НАРЕДБАТА ЗА СТАНДАРТНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР... - Chief Asst. Prof. Kalina Georgieva, PhD

Annotation / PDF

Locked - ПРОТИВОРЕЧИЯ В УРЕДБАТА НА ЗАЯВЯВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - Margarita Hubenova

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map