БРОЙ № 4/2012

Български English
БРОЙ № 4/2012

Съдържание :

НАУКА:

Locked - ЗА РАЗЛИЧИЯТА И ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ИНСТИТУТИТЕ НА НЕСЪВМЕСТИМОСТТА И КОНФЛИКТА НА ИНТЕРЕСИ - Д-р Николай Николов

Анотация / Отвори в PDF

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО:

Unlocked - ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА НА НПК, СВЪРЗАНИ С РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ, ПУБЛИКУВАНИ В ДВ, БР. 53 ОТ 25.11.2011 г. - Проф. д. ю. н. Маргарита Чинова

Анотация / Отвори в PDF

Unlocked - ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕПРАВОМЕРНО ИЗРАЗХОДВАНИ СРЕДСТВА ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ - Адв. Петя Иванова

Анотация / Отвори в PDF

СЪДЕБНА ПРАКТИКА:

Unlocked - ВЛАДЕНИЕ, СЛУЖЕНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНА ВЕЩ И ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ПО ЧЛ. 31, АЛ. 2 ЗС В СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА - Проф. д-р Иван Русчев

Анотация / Отвори в PDF

Locked - "МАЛОВАЖЕН СЛУЧАЙ" В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - Олга Томова-Куцарова

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта